Spletno mesto dpartner.si/si (v nadaljevanju: spletno mesto) podjetja D PARTNER d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) je sestavljeno iz različnih strani, ki jih upravlja in so v lasti podjetja. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta določajo drugače.

Vaša uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh Splošnih pravil poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji).

Podjetje si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

 

Uporaba spletnega mesta

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako pa ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Tudi če je določena storitev ali proizvod, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti podjetja, na spletnem mestu priporočen/a kot kakovosten/na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja.

Pogoj za uporabo spletnega mesta je vaša zaveza, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi ga lahko kakor koli (p)oškodovali, poleg tega pa ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno dovoljen ali na voljo na spletnem mestu.

Izpolnjevanje obrazcev in objavljanje komentarjev na spletnem mestu je zaželeno ob spoštovanju določenih pravil, sicer vaš vnos ne bo odobren, z neprimernim vedenjem pa si boste onemogočili nadaljnje sodelovanje. Z uporabo spletnega mesta se zavezujete, da NE BOSTE:

  • obrekovali, grozili, žalili ali kako drugače nesprejemljivo postopali proti drugim uporabnikom spletnega mesta ali podjetju,
  • objavljali neprimernih, nezakonitih ali neprimernih tem, imen in informacij;
  • oglaševali ali ponujali prodaje ali nakupa izdelkov ali storitev za katerikoli poslovni namen, razen če so taka sporočila izrecno dovoljena na posamezni strani spletnega mesta;
  • kršili veljavne zakonodaje in predpisov;
  • na kakršen koli način zavestno škodili drugim uporabnikom ali podjetju, ali jih vznemirjali.

Pošiljanje nezahtevanih promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno.
Podjetje si pridržuje pravico, da iz baze (mejling liste) podjetja brez predhodnega opozorila odstrani uporabnike, ki grobo kršijo te splošne pogoje.
Prav tako si podjetje pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije osebne podatke uporabnikov, če to zahteva veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopek ali pristojni organi, oziroma da ureja, zavrne objavo ali odstrani poljubne informacije ali materiale, delno ali v celoti, po svoji lastni presoji.

Podjetje ne uveljavlja lastništva nad informacijami, ki jih navedete na spletnem mestu – kar je vedno popolnoma prostovoljno in ni plačljivo, vendar z objavo dovolite uporabo tega, kar ste predložili, v okviru poslovanja, vključno s pravicami – brez omejitve – do: kopiranja, distribucije, prenosa, javnega prikaza, javnega izvajanja, razmnoževanja, urejanja, prevajanja in preoblikovanja predloženega; dovolite pa tudi objavo svojega imena v zvezi s tem, kar ste predložili (denimo priporočilo, mnenje, predlog).

 

Pogoji sodelovanja 

Z naročilom katerega koli izdelka ali storitve se zavezujete, da boste v opredeljenih rokih opravili dogovorjeno (na primer posredovali določene informacije, nujne za izvedbo naročila) oziroma izvedli plačilo, zato da bo sodelovanje potekalo brez zapletov, produktivno in v prijetnem vzdušju ter bo vaša celotna izkušnja s podjetjem pozitivna.
Izdelki ali storitev se plačajo skladno s pogoji pisne ponudbe, predračuna ali računa.

 

Omejena garancija

Podjetje jamči, da bodo (razen kadar je s kupcem drugače dogovorjeno) vsi dobavljeni izdelki novi in da bodo ob dobavi in za čas veljavnosti garancije skladni s ponujenimi tehničnimi specifikacijami.

 

Veljavno pravo

Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

 

Sprejetje splošnih pogojev

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov info@dpartner.si.  Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Zadnjič posodobljeno: 21. 1. 2023